Home | ใบประกัน

ใบรับประกัน


ข้อมูลการรับประกัน

ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านมอบความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ที่นอน Lady Americana และ ที่นอน Picasso Comfort ทางบริษัทขอขอบคุณที่เลือกสินค้าของทางบริษัท ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาพและการพักผ่อนที่ดีของท่าน เราขอยึดมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อการนอนหลับพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบของคุณตลอดไป


Warranty Form

Please fill out the detail below for your benefit and service improvement.

เลขที่ใบรับประกัน :
ยี่ห้อที่ซื้อ :
รุ่นที่ซื้อ :
สถานที่ซื้อ :
สาขา :
ขนาด :
วันที่ซื้อ :
ผู้ซื้อ :
โทรศัพท์ :
ที่อยู่ :
ข้อเสนอแนะ :

 


เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพของระบบที่นอนเลดี้ อเมริกานา | ปิกัสโซ่ คอมฟอร์ท

การลงทะเบียนออนไลน์ E-Register
• เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการรับประกันนี้ กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ภายใน 30 วัน หลังจากส่งมอบสินค้า ได้ที่ www.mattresskingshop.com
• การรับประกันนี้ใช้สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อดั้งเดิมจากทางบริษัทฯ เท่านั้น(ผู้สั่งซื้อ) สินค้า
• การรับประกันนี้จะครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่มีความบกพร่องจากการผลิตภายใต้สภาพการใช้งานปกติ ไม่รวมถึงการชำรุดจากการใช้งาน หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างไม่ระมัดระวังหรือการใช้งานอย่างผิดวัตถุประสงค์ 
ขอบเขตการรับประกัน (ไม่รวมค่าบริการขนส่ง)
• บริษัทฯ จะรับเปลี่ยน ซ่อมแซมที่นอน เฉพาะที่มีความบกพร่องจากการผลิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

• หากสินค้า มีการเปลี่ยน หรือ ซ่อมแซมใดๆ จะคำนวณค่าใช้จ่ายตามจำนวนปีที่คุณได้ใช้ที่นอนของคุณมาจนถึงปัจจุบัน 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะคำนวณโดยการคิดจากราคาขายปลีกของที่นอน และหารตามจำนวนระยะเวลารับประกันแล้วคูณด้วยจำนวนปีที่ลูกค้าใช้ที่นอน
ตัวอย่างเช่น ถ้าที่นอนมีการรับประกันเป็นระยะเวลา 12 ปี มีราคาขายปลีกอยู่ที่ 30,000 บาทและนำมาซ่อมแซมในช่วงระหว่างปีที่ 5
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสินค้าในปีที่ 5 จะคิดเป็น 30,000 หารด้วย 12 และนำมา คูณด้วย 5 ค่าใช้จ่ายจะเท่ากับ 12,500 บาท
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธการรับประกัน หากตรวจสอบพบว่า มีข้อบกพร่องของสินค้าอันมาจากสาเหตุอื่นๆ มากกว่ามาจากข้อบกพร่องของวัตถุดิบหรือจากกระบวนการผลิต
• ผู้สั่งซื้อจะต้องชำระค่าบริการขนส่งในช่วงขอบเขตการรับประกัน 
• หากวัตถุดิบที่จะใช้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนที่นอนไม่สามารถหาได้ในเวลานั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทดแทนด้วยวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีคุณภาพทัดเทียม
• ภายหลังการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ยืดเวลารับประกันออกไปจากเดิม หรือเริ่มต้นระยะเวลาการรับประกันใหม่
ความเสียหายที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
• ผ้าบุที่นอนด้านนอกเสียหายก่อนส่งมอบ
• ลูกสปริง หรือ ขดลวดเสียหาย ยุบ หรือ แตกหัก
• ลูกสปริง หรือขดลวด โผล่ยื่นออกมาจนทะลุผ้าหุ้มที่นอน
• ชั้นวัสดุเสริมความนุ่มสบายภายในที่นอน เช่น ยางพารา ได้รับความเสียหายจากการใช้งานปกติ
การรับประกันไม่ครอบคลุม อะไรบ้าง?
• ผ้าบุที่นอน (รวมถึง รอยเปื้อน  รอยสกปรก หรือ ถูกไฟไหม้)
• ขดลวดที่ล้อมขอบที่นอน ซึ่งล้อมรอบบริเวณขอบนอกสุดของที่นอน และฐานรองที่นอน มีการคดงอ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายหรือการพับงอที่ผิดวิธี
• สินค้าที่ขายตามสภาพ หรือ เป็นตัวโชว์ / ความสูงของเตียง / ความชอบเรื่องความสบายของสินค้า / ผ้าปูคลุมพอดี
• ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดหรือไม่ถูกวิธี
• ความเสียหายของโครงสร้างที่นอนที่เกิดจากการใช้เตียงที่ไม่เหมาะสม
• วัสดุเสริมความนุ่มสบายในตัวที่นอนได้รับความเสียหายจากการฉีกขาด หรือถูกตัด
ข้อแนะนำในการใช้ที่นอน 
• ควรหมุนที่นอนทุกๆ 2-3 เดือนเพื่อให้อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
• ไม่ควรกระโดดบนที่นอน ตีที่นอนหรือให้ที่นอนโดนสารเคมีใดๆ ห้ามฉีกขาดหรือตัดชั้นยางเนื่องจากการรับประกันของคุณจะเป็นโมฆะ
• แนะนำให้ใช้ผ้ารองกันเปื้อนที่นอน เพื่อป้องกันความสกปรกของคราบต่าง ๆ
• เพื่อให้ที่นอนคงสภาพดี ให้ดึงผ้าปูที่นอนออกและทิ้งไว้ เพื่อให้มีอากาศถ่ายเท ควรทำทุกๆ เดือน

ฝ่าย SERVICE เบอร์โทร 02-816-7720-22 , 092-278-1360

จัดจำหน่ายโดย บริษัท เครื่องนอนไทย จำกัด
35/3,16 หมู่ 9 ถนนพระราชวิริยาภรณ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. (02)816-6410 มือถือ (091) 991-3333 เว็บไซต์ www.mattresskingshop.com

Scroll To Top

บริษัท เครื่องนอนไทย จำกัด

35/3,16 หมู่ 9 ถนนพระราชวิริยกรณ์ ซอยวัดบางพึ่ง ตำบลบางพึง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

Email : support@picasso.co.th

Tel : (662) 816-6410 ต่อ 168 , 091-991-3333

Payment Services


Delivery ServiceCONNECT WITH US VIA LINE


เพิ่มเราเป็นเพื่อนผ่าน LINE Official Account

เพื่ออัพเดทข่าวสารและกิจกรรม

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่นพิเศษCopyright : 2018 mattressking.co.th